duif
Kerstnachtdienst 2020
Welkom bij de kerken van Numansdorp

Kijkt u mee naar de kerstnachtdienst op 24 december?

De gezamenlijke kerstnachtdienst van onze kerken kunt u via deze website meebeleven. De uitzending is op donderdagavond 24 december vanaf 21.00 uur. Voorganger is dominee Elzo Bijl en muzikale medewerking wordt verleend door muzikanten van eigen bodem. Er zijn bijdragen van verschillende Numansdorpers vanaf diverse locaties in het dorp. Centraal staat het Bijbelse kerstverhaal, hét verhaal van hoop.

Mooie muziek luisteren?

Numansdorp kent een grote verscheidenheid aan muzikanten. Sommigen leveren aan de kerstnachtdienst een bijdrage. Op deze site delen we graag een aantal liederen met u rond het thema kerst. Zodat u thuis kunt genieten van liederen vol troost en hoop. De liederen worden gespeeld door de band Noël en de kerkband van de Hervormde kerk van Numansdorp.
Vanwege het coronavirus kan interkerkelijk koor & band Keruchma dit jaar geen bijdrage aan de kerstnachtdienst leveren. Samen zien we uit naar de tijd waarin zij wél weer van zich kunnen laten horen. Volgend jaar verwelkomen we hen graag weer in de kerstnachtdienst.
Kinderen in de knel

Omzien naar elkaar

In deze tijd willen we er als kerken graag voor u zijn. Met een bemoedigende groet, als luisterend oor, voor praktische hulp en in gebed. Heeft u daar behoefte aan? Bel gerust naar de leden van de kerkenraden via 06 2832 4826 of 06 1361 2207 of 0186 840556. U kunt ook een appje sturen naar de genoemde 06-nummers.

Omzien naar mensen verder weg

We willen ook omzien naar mensen verder weg. Traditiegetrouw zamelen we in de decembermaand geld in voor Kinderen in de knel, een initiatief van Kerk in Actie. Ook zij mogen weten dat ze er niet alleen voor staan. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren? Laten we vanuit Numansdorp een groots gebaar maken en ons hart laten spreken. U kunt uw gift overmaken met behulp van onderstaande gegevens. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

  • NL58 RABO 0347 4008 25
  • t.n.v. Diaconie Hervormde kerk *
  • o.v.v. Kinderen in de knel
* De Diaconie heeft een ANBI-status. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.
Kinderen in de knel
kaarsje

Doet u mee aan de kaartenactie?

Wij roepen alle Numansdorpers op om deze maand een kaart voor het raam te zetten. Als teken van hoop en saamhorigheid. Als boodschap aan elkaar: we staan er niet alleen voor. Voor dit doeleinde is een speciale kaart gemaakt.

Over de kaartenactie

De kaartenactie is een initiatief van het Dorpsberaad Numansdorp Samen waaraan wij als kerken deelnemen en wordt mede mogelijk gemaakt door de winkeliers. Aanleiding is het verlangen om elkaar als dorpsgenoten in de decembermaand, temidden van de coronacrisis, een hart onder de riem te steken. Meer informatie kunt u ook nog vinden op Numansdorp Samen.

dorpsberaad
Centrum Numansdorp - Verrassend veelzijdig

Hoe kom ik aan een kaart?

De kaarten zijn verspreid via de Numansdorpse winkeliers en op een aantal plekken huis-aan-huis. U kunt de kaart op dit moment alleen nog downloaden.

Welkom in onze diensten

Iedere zondag kunt u onze kerkdiensten online volgen via onze websites. Op kerstochtend start de dienst in de Gereformeerde kerk om 9.30 uur en in de Hervormde kerk om 10:00 uur. U bent van harte welkom om online aan te sluiten!

 

Hervormde kerk
Bezoeken
Hervormde kerk
Gereformeerde kerk
Gereformeerde kerk
Bezoeken
Houd moed, heb lief